Contact Us
 
The current position: Home  Contact Us
Contact Us

Location of Office

zhongxin Building, 
sipailou Campus of Southeast University,
Nanjing, Jiangsu, China 

Telephone

+86-25-83794157

E-mail

Ms. Zhu

zhuqing@seu.edu.cn